3001 - Zeit der Affen

  Aus Film-Lexikon.de  Filmstab

  Regie Kiyosumi Fukazawa, Atsuo Okunaka
  Drehbuch Sakyo Komatsu, Kouji Tonaka, Aritsume Toyoda, Keiichi Abe
  Vorlage John Lutz
  Kamera Yoshihiro Mori
  Schnitt William L. Cooper Jr.
  Musik Toshiaki Tsushima
  Produktion Sandy Frank, Masashi Tadakuma, Mataichi Takahasi für Tsuburaya Productions

  Darsteller

  Catherine Reiko Tokunaga
  Caroline Hiroko Saito
  Johnny Masaaki Kaji
  Godo Hiroko Ushio
  Pepe Kazue Takita